Tím

Mgr. Tímea Tóthová
Mgr. Tímea Tóthová
advokátsky koncipient

Tímea Tóthová je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave. Počas vysokoškolského štúdia získala skúsenosti ako právna asistentka v advokátskej kancelárii s osobitným zameraním na právo spotrebiteľov a po štúdiu pracovala ako advokátska koncipientka v medzinárodnej advokátskej kancelárii, kde okrem iného získala aj jazykové znalosti najmä v anglickej právnej terminológii. Vo svojej praxi sa zameriava najmä na obchodné právo a právo obchodných spoločností, občianske právo, správne právo a sporovú agendu. V rámci týchto odvetví práva pripravuje rôzne stanoviská, rozbory a analýzy a taktiež podania na súdy a iné orgány štátnej správy.


Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku.