Tím

Mgr. Peter Bielik
Mgr. Peter Bielik
právny expert

Peter Bielik je absolventom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojej praxi sa zameriava najmä na poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti nehnuteľností, stavebného a pozemkového práva a na developerské projekty. V uvedenej oblasti poskytuje klientom, okrem iného podporu pri prevodoch a nadobúdaní nehnuteľností, pri úprave vzťahov k nehnuteľnostiam, poradenstvo od prípravy výstavby až po spustenie prevádzky. Právne poradenstvo poskytoval aj v problematike konkurzov a reštrukturalizácií, podieľal sa na rozsiahlych Due diligence a na zastupovaní klientov pred všeobecnými súdmi všetkých stupňov, Ústavným súdom SR, ako aj v správnom konaní. V súčasnosti sa popri uvedenej agende v advokátskej kancelárii LYSINA – ROŠKO & PARTNERS zameriava aj na oblasť ochrany osobných údajov v súvislosti so Všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov (GDPR).

Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

08.04.2020  
Hromadné prepúšťanie v období koronakrízy v kontexte judikatúry súdneho dvora EÚ
Je nesporné, že aktuálna pandémia ochorenia COVID-19 má, a aj bude mať, ďalekosiahle dopady, nielen na zdravie ochorením napadnutých pacientov, ale aj na ekonomiku a ostatné štruktúry spoločnosti. Ako...
17.06.2020  
Môže byť použitá profilová fotografia z nezabezpečeného účtu na Facebooku?
Použitie fotografie z nezabezpečeného profilu na Facebooku treťou osobou nie je dovolené automaticky. Treba sa pozerať na konkrétne okolnosti zverejnenia a chrániť záujmy osoby, prejavy informačných m...