Tím

Mgr. Natália Mičinová
Mgr. Natália Mičinová
manažér marketingu

Natália Mičinová je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, študijného odboru žurnalistika. Venuje sa koordinácii marketingových a PR aktivít advokátskej kancelárie LYSINA – ROŠKO & PARTNERS, spolupracuje s externými agentúrami a podieľa sa na príprave a distribúcii informačných materiálov.