Tím

Mgr. Jozef Botka
Mgr. Jozef Botka
advokátsky koncipient

Jozef Botka je absolvent Trnavskej univerzity v Trnave. Počas štúdia pôsobil ako asistent v advokátskej kancelárii a na exekútorskom úrade. V rámci svojej praxe sa zameriava na občianske právo, a to najmä rodinné právo, obchodné právo a s nimi späté civilné procesy, ďalšou sférou je správne právo a komunálne právo a v uvedených sférach práva zabezpečuje vypracovanie rôznych analýz a vyjadrení.