Tím

Mgr. Erik Macek
Mgr. Erik Macek
advokátsky koncipient

Erik Macek je absolventom Trnavskej univerzity v Trnave. Svoje predchádzajúce skúsenosti nadobudol v oblasti vymáhania pohľadávok vzniknutých zo spotrebiteľských úverov, ale najmä v poisťovníctve, kedy ako právnik pôsobil na oddelení poistenia právnej ochrany v jednej z najúspešnejších poisťovní na slovenskom trhu. Erik poskytuje všeobecné právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva, trestného práva, civilného práva procesného a správneho práva. Špecializuje sa na spotrebiteľské právo z hľadiska tvorby všeobecných obchodných podmienok a uplatňovania vád v reklamačnom konaní a spory vzniknuté z pracovného práva. Participuje pri príprave rôznych podaní v rámci súdnych a správnych konaní, monitoringu a reportingu zmien právnych predpisov, vypracovaní zmluvnej a inej dokumentácie v rámci korporátnej agendy.


Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.