Tím

Mgr. Adriana Bombalová
Mgr. Adriana Bombalová
advokátsky koncipient

Adriana Bombalová je absolventkou Paneurópskej vysokej školy. V rámci svojej praxe sa spolupodieľa na príprave a posudzovaní obchodno-právnych, občiansko-právnych a pracovných zmlúv, ako aj participácii na projektoch v oblasti práva nehnuteľností, stavebného práva a pozemkového práva. Adriana zabezpečuje pre klientov advokátskej kancelárie LYSINA – ROŠKO & PARTNERS komplexné zastrešenie agendy complience, spočívajúcej najmä v príprave právnych stanovísk a analýz, monitoringu a reportingu zmeny právnych predpisov, navrhovania a prijímania interných opatrení a usmernení, poradenstva, vybavovanie dožiadaní externých subjektov a ďalších požiadaviek klientov.

Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.