Tím

Mária Fröhlichová, LL.M.
Mária Fröhlichová, LL.M.
účtovné oddelenie

Mária Fröhlichová zabezpečuje v rámci advokátskej kancelárie LYSINA – ROŠKO & PARTNERS komplexné služby súvisiace s vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva, prípravu účtovných a štatistických výkazov, účtovných závierok, zúčtovaní a daňových priznaní ako aj komunikáciu s príslušnými inštitúciami na úseku správy daní. Mária v neposlednom rade zabezpečuje posúdenie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daňového a účtovného hľadiska.