Tím

JUDr. Tomáš Lysina, PhD., LL.M.
JUDr. Tomáš Lysina, PhD., LL.M.
partner

Tomáš Lysina je zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie LYSINA – ROŠKO & PARTNERS a ako advokát pôsobí od roku 2012. Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave a vo svojej praxi sa zameriava najmä na právo nehnuteľností, stavebné a pozemkové právo (akvizície nehnuteľností, právne, obchodné a daňové nastavenie plánovaných akvizícií, právne Due Diligence, investičné projekty /brownfield, greenfield/), developerské projekty, korporátne právo (cezhraničné zlúčenia subjektov, príprava a štruktúrovanie podmienok vstupu, fungovania a exitu investora fondu rizikového kapitálu, financovanie transakcií a post-transakčné nastavenie spoločností). Tomáš sa špecializuje na nastavenie vlastníckych vzťahov v rámci obchodných spoločností, osobitne rieši problematiku akciovej spoločnosti, a to formou akcionárskych dohôd s akcentom na ochranu klientov v postavení menšinových akcionárov. V rámci publikačnej činnosti sa autorsky spolupodieľal na príprave komentára k Obchodnému zákonníku.

Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

30.04.2020  
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Pre získanie b...
28.10.2020  
Ústavnosť nosenia rúška v dobe COVID-19
Na území Slovenska došlo dňa 6. marca 2020 k prvému potvrdenému prípadu nákazy na ochorenie COVID – 19. Od tohto obdobia vyhlásil Úrad verejného zdravia („ÚVZ“) na základe zákona o ochrane, podpore a...