Tím

JUDr. Lukáš Bielovič
JUDr. Lukáš Bielovič
advokát

Lukáš Bielovič je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem poskytovania všeobecného právneho poradenstva sa v rámci svojej špecializácie zameriava predovšetkým na oblasť práva nehnuteľností, stavebného práva a developmentu. Lukáš poskytuje klientom komplexné právne poradenstvo − od prípravy investičných projektov, ich zastupovania v územnom a stavebnom konaní, až po ukončenie a predaj investičných projektov konečným odberateľom. Počas svojej praxe participoval na príprave podkladov a zmluvnej dokumentácie pri akvizícii nadnárodných reťazcov na území Slovenskej republiky, rovnako tak poskytoval komplexné právne poradenstvo pri výstavbe, predaji a prenájme retailov a polyfunkčných bytových domov.

Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.