Tím

JUDr.  Ján Grman, PhD.
JUDr. Ján Grman, PhD.
advokát

Ján Grman pôsobí ako advokát od roku 2010. Do mája 2020 bol partnerom a konateľom v advokátskej kancelárii GRMAN & PARTNERS, s.r.o. Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave a vo svojej praxi sa zameriava najmä na oblasť práva nehnuteľností a developmentu, ďalej na investičnú výstavbu, právo obchodných spoločností s dôrazom na fúzie a akvizície. Okrem toho rieši v advokátskej kancelárii LYSINA - ROŠKO & PARTNERS problematiku protischránkoveho zákona, špecializuje sa na konkurzy a reštrukturalizácie spoločností. Ján sa tiež venuje uplatňovaniu a vymáhaniu pohľadávok v súdnom konaní, uplatňovaniu nárokov poškodených v trestnom konaní a ich zastupovaniu pred súdom, príprave zmlúv a kontraktov podľa občianskeho a obchodného práva, ako aj ďalšej agende z občianskej a obchodno-právnej oblasti. Okrem toho sa venuje právnemu poradenstvu v oblasti pracovného práva s akcentom na neplatné skončenie pracovného pomeru.


Ján sa tiež podieľal na zastupovaní klienta v rámci významnej arbitráže pred Medzinárodným arbitrážnym súdom (International Court of Arbitration - ICC v Paríži) v oblasti energetiky. 


Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

13.07.2020  
Termín na darovanie 2 % z dane a neziskové organizácie
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane neziskovým organizáciám v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva! Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so...