Tím

JUDr. Ing. Rastislav Roško, LL.M.
JUDr. Ing. Rastislav Roško, LL.M.
partner

Rastislav Roško nadobudol právnické vzdelanie na Univerzite Komenského v Bratislave, ktoré si následne doplnil štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je tiež absolventom postgraduálneho právnického štúdia na bruselskej univerzite Vrije Universiteit Brussels. Ako advokát pôsobí od roku 2010 a spolu s Tomášom Lysinom je zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie LYSINA – ROŠKO & PARTNERS. Rastislav sa vo svojej praxi zameriava na fúzie a akvizície, investície rizikového kapitálu, reštrukturalizáciu spoločností, podnikové financie, bankové a finančné transakcie, právo kapitálového trhu (postup pri udeľovaní povolení pre AIFS, obchodovanie s cennými papiermi, a pod.), súdne spory a arbitráže, súťažné právo - protimonopolné záležitosti.

Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.