Tím

JUDr. Ing. Rastislav Roško, LL.M.
JUDr. Ing. Rastislav Roško, LL.M.
partner

Rastislav Roško je zakladajúcim partnerom kancelárie a v súčasnosti nie je vo výkonnej funkcii.

V roku 2003 ukončil štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore právo a v roku 2008 na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore bankovníctvo. Postgraduálne štúdium (LL.M.) absolvoval na Vrije Universiteit Brussels v odbore medzinárodné a komparatívne právo a na London School of Economics and Political Science v odbore finančné právo a regulácia. 

Členom Slovenskej advokátskej komory je od roku 2010, súčasne je od roku 2012 členom Law Society for England and Wales.

Vo svojej odbornej praxi sa zameriava najmä na obchodné právo, M&A, občianske právo (pozemkové právo, development, občiansko-právne spory), finančné právo (projektové a akvizičné financovanie, syndikované úvery; alternatívne investičné fondy) a právo cenných papierov. Pred výkonom advokácie pracoval aj v Európskej komisii. 

V súčasnosti sa, okrem činnosti pre Slovak Investment Holding, a.s., venuje súkromným investičným projektom.


06.07.2021  
Hotovosť v obchodoch sa môže zaokrúhľovať
Aj napriek skutočnosti, že tému zaokrúhľovania eurocentov už v roku 2009 otvorila Občianska konzervatívna strana svojím návrhom novely zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisoch (ď...
30.06.2022  
Investovaním dokážeme prekročiť obdobie neistoty
Súčasné turbulentné obdobie a neistota na finančných trhoch nemusí byť vnímaná pozitívne, avšak poskytuje aj príležitosti na nové investície. S tým súvisia aj otázky, ktoré sa týkajú spôsobu investova...