Trestné a cudzinecké právo

Popri poskytovaní poradenstva v oblasti občianskeho a obchodné práva, advokátska kancelária Lysina - Roško & Partners poskytuje svojim klientom právne služby a kvalifikované právne zastupovanie účastníkom trestného konania, a to vo všetkých jeho štádiách. Vzhľadom na zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb, advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, osobám vykonávajúcim kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, či iným osobám, ktoré sú oprávnené zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.

Z agendy cudzineckého práva poskytuje advokátska kancelária právne poradenstvo a prípravu komplexnej dokumentácie súvisiacej so získaním prechodného, trvalého alebo tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky, najmä za účelom zamestnávania cudzincov na území Slovenskej republiky. Osobitne sa venujeme zastupovaniu našich klientov v správnych konaniach súvisiacich s touto problematikou.

20.10.2020
Začiatok konania o správnom delikte a trestanie vybraných priestupkov
„Procesný režim, v rámci ktorého sa prejednáva správny delikt, nie je pri všetkých kategóriách upravený rovnako. V zásade možno konštatovať, že okrem disciplinárnych deliktov, pri ktorých prejednávaní...