Nehnuteľnosti a stavebné právo

Advokátska kancelária Lysina - Roško & Partners má bohaté skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva vo všetkých otázkach týkajúcich sa nehnuteľností, najmä pozemkov, bytových domov, polyfunkčných objektov, logistických a retailových centier.

Naša špecializácia je zameraná predovšetkým na nasledovné oblasti:

  • akvizície nehnuteľností - vypracovanie zmluvnej dokumentácie,
  • právne, obchodné a daňové nastavenie plánovanej akvizície,
  • nadobúdanie a prevod nehnuteľností vrátane registrácie vlastníckeho práva,
  • poradenstvo súvisiace s vecnými právami a právami tretích osôb k nehnuteľnostiam,
  • posúdenie právneho stavu nehnuteľností (Due Diligence),
  • poradenstvo v oblasti nájmu nehnuteľností,
  • poradenstvo v oblasti stavebného práva,
  • posúdenie daňových aspektov týkajúcich sa nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.