M & A

Medzi našich klientov patria predovšetkým podniky z rôznych obchodných a priemyselných odvetví a finančné skupiny, v dôsledku čoho sú právne služby v oblasti M & A jednou z kľúčových oblastí pôsobenia našej kancelárie.

Naše služby v rámci M & A zahŕňajú najmä právne Due Diligence, poradenstvo pri nastavovaní štruktúry transakcií, príprave transakčnej dokumentácie, zastupovanie klientov na rokovaniach, právnu podporu a poradenstvo v oblasti financovania transakcií a post-transakčné nastavenie spoločností. Špecializovaný tím právnikov našej kancelárie má bohaté skúsenosti nielen s transakciami domáceho, ale aj zahraničného charakteru. Pri poskytovaní poradenstva v oblasti M & A, úzko spolupracujeme s renomovanými odborníkmi z finančnej, účtovnej i daňovej oblasti, s cieľom poskytnúť pomoc klientom aj pri tých najzložitejších transakciách. Ochrana záujmov klientov je našou prioritou. Do portfólia našich skúseností patrí najmä:

  • príprava a štruktúrovanie podmienok vstupu, fungovania a exitu investora fondu rizikového kapitálu,
  • právne poradenstvo pri zakladaní zahraničných fondov kvalifikovaných investorov a reorganizácii investičných fondových štruktúr,
  • poskytovanie poradenstva pri financovaní a refinancovaní akvizícií významných projektov v oblasti energetiky,
  • komplexné poradenstvo pri akvizíciách formou asset deal, share deal, prevodu podniku alebo jeho časti, atď.,
  • právne poradenstvo pri národných, nadnárodných a cezhraničných fúziách a akvizíciách,
  • due diligence a poradenstvo v oblasti financovania transakcií a post-transakčné nastavenie spoločností.,
  • cezhraničné zlúčenia spoločností so zahraničnými subjektmi.
11.05.2020
FKI : Fondy kvalifikovaných investorov v podmienkach Českej republiky
V susednej Českej republike sú fondy kvalifikovaných investorov (ďalej ako „FKI“) v poslednom čase čoraz viac využívaným vehiklom investovania. Majú výhody, ktoré status FKI investorom prináša. Medzi...