Energetika

Sektor energetiky je považovaný za kľúčové odvetvie tuzemského aj európskeho priemyslu.​Advokátska kancelária Lysina - Roško & Partners dôsledne sleduje progres energetických trendov a tomu zodpovedajúce zmeny právnej úpravy. Našim klientom z oblasti energetiky tak poskytujeme komplexné právne poradenstvo, vrátane právnych oblastí, s ktorými pri prevádzkovaní elektrární a prenosových sústav, prípadne pri predaji a spätnom odpredaji elektrickej energie, môžu prísť do styku.

V oblasti energetiky zabezpečujeme klientom tiež právny servis pri fúziách a akvizíciách a uzatváraní kontraktov. Rovnako sme im k dispozícii pri rokovaniach s príslušnými subjektmi verejnej správy a územnej samosprávy.

Domácim aj zahraničným investorom a dodávateľom sme pripravení poskytnúť právnu podporu pri realizácii projektov výstavby energetických zariadení, ich údržbe, ako aj pri modernizácii energetickej infraštruktúry.