Mesto Modra

Mesto Modra

Advokátska kancelária LYSINA - ROŠKO & PARTNERS zastupovala mesto Modra v súdnom spore o náhradu škody za 293.575, 78 EUR, ktorý bol tiež predmetom miestneho referenda. Súd napokon rozhodol v prospech nášho klienta a mestský rozpočet bol tak ušetrený značnej finančnej čiastky.