G-komponent

G-komponent

Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je existenčná budúcnosť ľudstva. Zastupovali sme výrobcov zelenej elektriny v konaniach proti prevádzkovateľom distribučných sústav, ktorí od nich žiadali poplatok v hodnote desiatok tisícov EUR za prístup do distribučnej sústavy.