Referencie

Članok 1
Mesto Modra

Advokátska kancelária LYSINA - ROŠKO & PARTNERS zastupovala mesto Modra v súdnom spore o náhradu škody za 293.575, 78 EUR, ktorý bol tiež predmetom miestneho referenda. Súd napokon rozhodol v prospech nášho klienta a mestský rozpočet bol tak ušetrený značnej finančnej čiastky. 

 
viac
Članok 1
Žitava Park

Právne poradenstvo sme zabezpečovali obchodnej spoločnosti Žitava Park, a.s., ktorá realizuje projekt „Obytná zóna Žitava Park“ v meste Vráble. V rámci tohto projektu plánuje zrealizovať výstavbu 118 rodinných domov. Sme radi, že sme mohli prispieť svojou činnosťou k prvému kroku pri realizácií tohto stavebného zámeru. 

 
viac
Članok 1
G-komponent

Zastupovali sme výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v súdnych konaniach proti prevádzkovateľom distribučných sústav o vydanie bezdôvodného obohatenia z titulu úhrad poplatku za prístup do distribučnej sústavy (G-komponent)  v hodnote desiatok miliónov EUR.


 
viac
Investičné a zverenecké fondy
Zabezpečujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti investičných a zvereneckých fondov. Profesionalitu a vysokú kvalitu služieb znásobuje spolupráca s významnými hráčmi venujúcimi sa investičným a zv...