MARY'S MEALS: „NA TO, ABY SME POMÁHALI NETREBA VIDIEŤ CELÝ SVET, ALE MENIŤ SVET TAM, KDE SA PRÁVE NACHÁDZAME“

MARY'S MEALS: „NA TO, ABY SME POMÁHALI NETREBA VIDIEŤ CELÝ SVET, ALE MENIŤ SVET TAM, KDE SA PRÁVE NACHÁDZAME“

Mary's Meals je charitatívny projekt, ktorý naša advokátska kancelária podporuje. Cieľom projektu je boj s hladom vo svete a snaha zabezpečiť jedlo pre deti z najchudobnejších krajín. Toto medzinárodné charitatívne hnutie zavádza v hladujúcich krajinách systém školského stravovania, v ktorom deťom jedlo z lokálne vypestovaných surovín pripravuje bez nároku na odmenu vyše 80 tisíc dobrovoľníkov z tamojších komunít. Deti tak majú okrem jedla umožnený aj prístup k vzdelaniu, ktoré im otvára cestu von z chudoby. Zásluhou Mary's Meals je dnes každý školský deň sýtených vyše 1,6 milióna detí z 19 krajín rozvojového sveta. Posolstvom projektu je, že každé dieťa si zaslúži vzdelanie a dostatok jedla. Občianske združenie Mary's Meals Slovensko má vyhlásenú verejnú zbierku, z ktorej vďaka dobrovoľníckej práci jej členov a podporovateľov odvádza 100% prijatých príspevkov priamo na projekt školského stravovania Mary’s Meals. Ak by ste chceli pomôcť meniť svet k lepšiemu, máte možnosť podporiť tento krásny projekt tu: Mary's Meals Slovensko.

Rovnako, v prípade záujmu o poradenstvo v súvislosti so založením a činnosťou neziskovej organizácie, môžete využiť služby našej advokátskej kancelárie.