Pro bono

Članok 1
MARY'S MEALS: „NA TO, ABY SME POMÁHALI NETREBA VIDIEŤ CELÝ SVET, ALE MENIŤ SVET TAM, KDE SA PRÁVE NACHÁDZAME“
Mary's Meals je charitatívny projekt, ktorý naša advokátska kancelária podporuje. Cieľom projektu je boj s hladom vo svete a snaha zabezpečiť jedlo pre deti z najchudobnejších krajín. Toto medzinárodné charitatívne hnutie zavádza v hladujúcich krajinách systém školského stravovania, v ktorom deťom jedlo z lokálne vypestovaných surovín pripravuje bez nároku na odmenu vyše 80 tisíc dobrovoľníkov z tamojších komunít. Deti tak majú okrem jedla umožnený aj prístup k vzdelaniu, ktoré im otvára cestu v...
 
viac
Članok 1
RÚŠKA MESTÁM A OBCIAM
Naša advokátska kancelária zabezpečila dodanie ochranných rúšok počas pandémie COVID19 niekoľkým mestám a obciam na Slovensku. Aj vďaka našej kancelárii bolo ochránené zdravie mnohých seniorov a ľudí prvého kontaktu. Rúška sme darovali mestám Senec a Hriňová a obciam Chorvátsky Grob, Divín a Halíč.
 
viac
Članok 1
PODPORUJEME:ŠITIE RÚŠOK DÁVA PRÁCU ĽUDOM SO SOCIÁLNYM A ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM
Občianske združenie Pokoj a dobro - pomoc utečencom založilo sociálny podnik Breco s.r.o., v ktorom si niekoľko ich členov našlo prácu. Firma sa snaží poskytovať vhodné pracovné príležitosti a sprievodnú sociálnu asistenciu ľuďom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením. Zisk z predaja výrobkov je v plnej miere použitý na sociálnu a charitatívnu službu. Doteraz vyrábali najmä rohože a materiály pre modelovanie, v období pandémie koronavírusu však vo veľkom vyrábajú tak potrebné ochranné rúšk...
 
viac