05.04.2020

Podporujeme:Šitie rúšok dáva prácu ľudom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením

Podporujeme:Šitie rúšok dáva prácu ľudom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením

Občianske združenie Pokoj a dobro - pomoc utečencom nedávno založilo sociálny podnik, v ktorom si niekoľko ich členov našlo prácu. Firma sa snaží poskytovať vhodné pracovné príležitosti a sprievodnú sociálnu asistenciu ľuďom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením. Zisk z predaja výrobkov je v plnej miere použitý na sociálnu a charitatívnu službu. Doteraz vyrábali najmä rohože a materiály pre modelovanie, v tomto období však vo veľkom vyrábajú tak potrebné ochranné rúška. Hlavným posolstvom podniku je výrok Jána Pavla II.: „Práca je každodenným vyjadrením lásky“.

Advokátska kancelária LYSINA - ROŠKO & PARTNERS sa rozhodla podporiť činnosť tejto komunity kúpou špeciálnych strojov, najmä výkonného laseru na rezanie textílií, ktoré zjednodušujú celkovú výrobu rúška. 

Laser je určený na rezanie nekovových materiálov, s automatickým posunom a naraz reže niekoľko vrstiev látky. Disponuje vlastnou pamäťou alebo pracuje podľa predlohy z pripojeného počítača. Sám si vypočíta najrýchlejší a najúčinnejší spôsob rezania.

Po oboznámení sa s touto technológiou, dokážu pracovníci vyrobiť tisíce kusov ochranných rúšok denne. Rúška sú následne distribuované okolitým samosprávam, ako aj súkromným firmám, či jednotlivcom. Aktivitu podniku ocenili najmä samosprávy, ktoré dodávajú rúška svojim sociálnym pracovníkom a seniorom, ďalej ľudom v hospicoch, denných stacionároch, domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb a pod. Práve občianske združenie má veľkú zásluhu na tom, že im ich samosprávy vedia zabezpečiť.

Okrem laseru, ktorý naša advokátska kancelária sponzorsky podniku zabezpečila, netreba opomenúť usilovnosť a pracovitosť členov združenia, ako aj veľkodušnosť jedincov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na zabezpečení výroby ochranných rúšok. Zaujímavosťou je, že medzi zamestnankyňami mal sociálny podnik iba jedinú krajčírku a k dispozícii iba jeden profesionálny šijací stroj. Vedenie podniku sa preto rozhodlo osloviť krajčírky z okolia, a tak sa v spolupráci s nimi, darí v značnej miere uspokojiť dopyt po rúškach.

V podniku vyrábajú dokonca aj ochranné rúška s filtrom, z hrubej netkanej textílie, avšak nedostatkovým tovarom sa stali gumičky na rúška, ktoré je aktuálne na Slovensku problém zabezpečiť. Zamestnanci sa vynašli a režú ich z gumených roliek. Takmer všetok materiál bol pôvodne zadovážený na úplne iný účel, no v tejto situácii dostala ochrana zdravia absolútnu prednosť.

Na dielňu vo Výčapoch-Opatovciach pri Nitre sa obrátili dokonca aj zástupcovia nemocnice na bratislavských Kramároch. Pre ich lekárov vyrobilo občianske združenie niekoľko desiatok špeciálne upravených rúšok s filtrom, ktoré nemocnici sponzorsky darovalo. 

V týchto dňoch sa môžeme často stretávať s otázkami typu „Kedy bude svet znova ako pred tým? Kedy sa vráti všetko, čo bolo pre nás také prirodzené?“ Pravdou však je, že svet už nikdy nebude ako pred tým. V zásade to ale nemusí byť žiadna tragédia. Keď sa opäť vráti život do našich miest a ľudia na námestiach budú kráčať rovnako ako pred tým, niečo sa predsa zmení, a to tzv. „kolektívna ľudská duša“, ktorá si túto príučku zapamätá. Predpokladáme, že po odznení pandémie populácia ozdravie. Do všedných dní sa totiž vnieslo citeľne viac empatie a spolupatričnosti a dovolíme si tvrdiť, že každý jeden z nás sa pozastavil a zamyslel nad skutočnými hodnotami života. Výrobu ochranných rúšok irackými kresťanmi pod záštitou otca Brenkusa, taktiež považujeme za ukážkový príklad pomoci, kedy je možné po zomknutí spoločných síl, zvládnuť aj tak extrémne náročné situácie, aké prežívame v súvislosti s pandémiou COVID 19. V našej advokátskej kancelárii sme radi, že sme mali príležitosť pomôcť sociálnemu podniku dodať spomínané stroje a zefektívniť tak výrobu ochranných rúšok pre širokú vrstvu obyvateľstva. Pomáhajme si navzájom aj naďalej!

19.10.2020  
COVID-19: AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ A DÔLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ PRE MESIAC OKTÓBER
Prinášame Vám súhrn zmien, ktoré ustanovil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiaci október 2020 v súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19:
08.10.2020  
Obchodný zákonník: Najdôležitejšie zmeny od 1.10.2020
Do pozornosti Vám dávame prehľad zmien, ktoré prináša novela Obchodného zákonníka, účinná od 01. 10. 2020. Medzi hlavné zmeny patrí:
01.10.2020  
COVID-19: OPATRENIA A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE MESIAC OKTÓBER (VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU)
Kvôli situácii spôsobenej ochorením COVID-19, Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila núdzový stav, a to s účinnosťou od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní. S...
24.09.2020  
Zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“ a nový režim pre „pendlerov“
V nadväznosti na situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 a zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením ustanovil od 18.9.2020 do...
16.09.2020  
Aktualizácia prijatých „korona opatrení“ pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil v priebehu mesiaca september 2020 nasledovné zmeny: 1. Nové povinnosti pre prevádzko...
31.08.2020  
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil pre mesiac september 2020 nasledovné zmeny:
14.08.2020  
114 opatrení prijatých na pomoc podnikateľskému prostrediu
Dňa 20.07.2020 bol prezidentkou Slovenskej republiky schválený balíček 114 opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Ide o opatrenia, ktoré boli prijaté formou osemdesiatich noviel zákonov a trid...
07.08.2020  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Novelou Obchodného zákonníka, účinnou od 01.10.2020, dochádza k úprave ustanovení týkajúcich sa likvidácie spoločností. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z. priamo nadväzuje na predm...
25.07.2020  
BANKOVÉ STIMULY AKO LIEK NA EKONOMICKÚ KORONAKRÍZU
Prečo sa po každej kríze musia podporovať banky a aký veľký môže byť štátny deficit? Koronakríza otvorila mnohé ďalšie otázky. Odpovede na ne a liek na súčasný ekonomický stav ponúkol R. Roško v disku...
13.07.2020  
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva!
Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19, posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. A to aj v...
30.06.2020  
DŇA 18.6.2020 NADOBUDOL ÚČINNOSŤ ZÁKON Č. 158/2020 Z.Z., KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA
Na základe uvedeného zákona bol novelizovaný aj zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia,...
24.06.2020  
Vybrané zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 01.10.2020: Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti
V nadväznosti na prijatú novelu Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z.z.) a za účelom vytvárania stavu právnej istoty tretích osôb, nebude od 01.10.2020 vôbec možné zapisovať do obchodného registr...
25.06.2020  
Požiadavky cyber security v energetike
Dňa 1. 4. 2020 uplynulo dvojročné „prechodné“ obdobie od účinnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti (zákon č. 69/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov), po uplynutí ktorého sa ustanovenia tohto zá...
09.06.2020  
Novela pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom (Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. Z.)
V dôsledku prijatia novelizovaného znenia Pravidielfungovania trhu s elektrinou a plynom došlo k úprave spôsobu stanovenia ceny za regulačnú elektrinu, ktorý je upravený v § 9 ods. 4. V súvislosti so...
30.04.2020  
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Radi by sme Vá...
27.04.2020  
MESTU MODRA SME UŠETRILI TAKMER 300 TISÍC EUR
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
27.03.2020  
Prehľad posledných udalostí v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom - právny up-date k 27.3.2020
Naša advokátska kancelária neustále monitoruje všetky opatrenia, rozhodnutia a vyhlásenia vydané kompetentnými inštitúciami v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. Prinášame Vám právny up-date...
16.03.2020  
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 na Slovensku
V súvislosti s novým koronavírusom prinášame up-date právneho pohľadu na posledné udalosti týkajúce sa opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku.
13.03.2020  
Corona virus - preventívne opatrenia a základné upozornenia
Vážení klienti, vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom v SR, aj naša kancelária pristúpila k opatreniam smerujúcim k prevencii rizika rozširovania nákazy. Z tohto dôvodu sme dočasne pozast...
04.02.2020  
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Deti, ako jeden z najzraniteľnejších článkov populácie, potrebujú pre svoj rozvoj a hru bezpečné miesta. Za takéto miesto možno jednoznačne určiť detské ihrisko. Otázkou však je, do akej miery sa bezp...